Maasoojuspump

Site menu:

Mis on parim maasoojuspump?

Rootsi Energiaagentuur testis ja võrdles üheksat Eesti oludesse sobivat maasoojuspumpa, et leida kõige parem ja madalaimate kuludega valik pikas perspektiivis. Sõltumatud võrdlustestid viidi läbi meie kliimale sarnastes tingimustes. Keskmiselt säästsid testitud maasoojuspumbad 64-80% võrreldes elektriküttega, kõrgeim hooajaline kasutegur SCOP oli 5,0 (NIBE) ja madalaim 2,8 (Bosch).

Kokkuvõtvalt saavutasid testitulemustes parimad tulemused NIBE, Thermia ja Viessman maasoojuspumbad, millel oli kõrgeim energiaefektiivsus ja madalaimad energiakulud. Samas ei olnud eesmärk valida individuaalne võitja, vaid selgitatada kuidas valitud tootjate maasoojuspump töötab erinevates tingimustes (näiteks koostöös põrandakütte või radiaatorküttega). Allolev tabel annab peamise ülevaate, detailne lisainfo on eraldi väljatoodud kahe erineva (180m² ja 250m²) energiakuluga maja tarbeks.

Maasoojuspumpade võrdlustest 1: maja ca 180m²

Maasoojuspump pilt

Maja, mille aastane energiakulu on 24 200 kWh (pinda ca 180m², soojuskoormus ca 10-12kW) ja kasutusel on põrandaküte säästab NIBE F1255-16 maasoojuspump 19 000 kWh aastas võrreldes elektriküttega (79% võit), hooajaline kasutegur SCOP on seejuures 4,7. Tegemist on parima tulemusega. Järgnevad üpris lähestikku Viessmann, Nibe F1245-10 ja Thermia maasoojuspumbad, mis säästavad samadel tingimustel 18 500-18 600 kWh aastas. Nõrgima tulemuse saavutas maasoojuspump Bosch Compress EHP 11 LWM, mis säästab aastas 16 600 kWh, ehk ligi 13% vähem kui testivõitja Nibe (SCOP on ligi 68% väiksem põrandakütte puhul). Loe edasi maasoojuspumpade võrdlustest majale suurusega ca 180m².


Maasoojuspumpade võrdlustest 2: maja ca 250m²

Aastase energiakulu 34 300 kWh (pinda ca 250m², soojuskoormus ca 14-17kW) puhul säästab (kasutusel põrandaküte) NIBE F1255-16 maasoojuspump 27 400 kWh aastas võrreldes elektriküttega (80% võit), hooajaline kasutegur SCOP on seejuures 5,0 (radiaatorkütte puhul 4,1). Tegemist on parima tulemusega. Järgnevad üpris lähestikku Viessmann, Nibe F1245-10 ja Thermia maasoojuspumbad. Nõrgima tulemuse saavutas maasoojuspump Bosch Compress EHP 11 LWM, mis säästab põrandakütte puhul aastas 24 600 kWh (Bosch SCOP on 3,5 ja testivõitjal 5). Loe edasi maasoojuspumpade võrdlustest majale suurusega ca 250m².

Maasoojuspump.com võrdlustestide keskkond on arendusstaadiumis, esialgu oleme koondanud kõige olulisema info testitud maasoojuspumpadest kahes võrdlustestis (majale ca 180m²) ja (majale ca 250m²). Samuti leiab tutvustuse maasoojusenergia erinevatest liikidest ja informatsiooni soojuspuuraukude ja energiakaevude kohta. Kasulikku infomaterjali maakütte ja maasoojuspumpade kohta leiab ka MAAKÜTE.INFO Maasoojuspumpade Infoportaalist.