Maasoojuspump

Site menu:

Maasoojuspump majale ca 250m²

Kui maja energiakulu on 34 300 kWh (pinda ca 250m², soojuskoormus ca 14-17kW) ja kasutusel on põrandaküte säästab NIBE F1255-16 maasoojuspump 27 400 kWh aastas võrreldes elektriküttega (80% võit), hooajaline kasutegur SCOP on seejuures 5,0. Kasutades põrandakütte asemel radiaatoreid, on kütteperioodi kasutegur väiksem (SCOP radiaatorküttel 4,1). NIBE F1255-16 maasoojuspump saavutas mõlemal juhul siiski parimad tulemused. Madalaim hooajaline kasutegur oli Bosch ja Thoren soojuspumpadel.

Energiasääst majale ca 250m²

Viessmann ja Thermia soojuspump säästavad sama maja puhul 27 000-27 100 kWh aastas, SCOP on vastavalt 4,8 ja 4,7 põrandakütte puhul. Nibe F1245-10 and IVT soojuspumbad säästavad vastavalt 26 900 ja 26 400 kWh/a põrandakütte puhul. Testitud üheksast maasoojuspumbast viie hooajaline kasutegur SCOP on 4,4 kuni 5,0. Bosch (SCOP=3,5) maasoojuspump säästavad aastas 24 600 kuni 25 500 kWh.

Kuigi radiaatorkütte puhul on efektiivsus väiksem, siis ka selles võrdlustestis annavad suurima säästu Nibe maasoojuspumbad, mudel F1255-16 säästab 25 900 kWh, ehk 76% võrreldes elektriküttega. Teisel kohal on lähedalt Nibe F1245-10 ja Viessmann soojuspumbad, mis säästavad 25,000 kuni 25,400 kWh aastas. Teised testitud maasoojuspumbad säästavad radiaatorkütte puhul aastas 22 900 kuni 24 400 kWh, kusjuures madalaim SCOP on Bosch soojuspumbal (radiaatorkütte puhul 3,0).


Hooajaline kasutegur

Energiasäästu näitab kütteperioodi ehk hooajaline keskmine kasutegur, mida märgitakse lühendiga SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Soojustegur näitab, mitu korda kulutab soojuspump elektrienergiat elekteriküttest vähem sama koguse soojuse andmiseks kindla ajavahemiku vältel. Testitulemuste järgi saavutas kõige parema tulemuse NIBE F1255-16, põrandakütte puhul oli SCOP 5,0 ja radiaatorkütte puhul 4,1.