Maasoojuspump

Site menu:

Maasoojuspump majale ca 180m²

Maja, mille aastane energiakulu on 24 200 kWh (hoone suurus ca 180m², soojuskoormus ca 10-12kW) ja küttelahendusena kasutusel põrandaküte säästab NIBE F1255-16 soojuspump 19 000 kWh aastas võrreldes elektriküttega (79% võit), hooajaline kasutegur SCOP on seejuures 4,7.

Kasutades põrandakütte asemel radiaatoreid, on kütteperioodi kasutegur väiksem (SCOP radiaatorküttel 3,8). NIBE F1255-16 soojuspump saavutas mõlemal juhul parimad testitulemused. Nõrgima tulemuse saavutas Bosch Compress EHP 11 LWM.

Energiasääst majale ca 180m²

Viessmann Vitocal 343-G, Nibe F1245-10 ja Diplomat Optimum G3 10 soojuspumbad säästavad samadel tingimustel 18 500-18 600 kWh aastas (76-77%). IVT Premium Line EQ C10 säästab 18 100 kWh aastas (radiaatorite puhul 16 900 kWh/a). EviHeat GeoSun säästab 17 800 kWh ja CTC Ecoheat 310 17 400 kWh (põrandakütte puhul). Thoren Thor 10 säästab 17 200 kWh aastas (71%). Nõrgima tulemuse saavutas Bosch Compress EHP 11 LWM, mis säästab 16 600 kWh aastas, mis on ligi 10% vähem aastast võitu kui testivõitja puhul.

Radiaatorkütte puhul on kasutegur väiksem kui põrandakütte puhul. Suurima säästu annavad siiski Nibe soojuspumbad, mudel F1255-16 säästab 17 900 kWh ja mudel Nibe F1245-10 200 kWh vähem. Vastavalt 74% ja 73% ning SCOP vastavalt 3,8 ja 3,7. Viessmann Eviheat GeoSun säästavad keskmiselt 17 000 kWh aastas. Järgnevad IVT Premium Line EQ C10 ja Diplomat Optimum G3 10, mis säästavad 16 800 kuni 16 900 kWh aastas. Teised testitud maasoojuspumbad säästavad 15 400 kuni 16 500 kWh aastas.


Hooajaline kasutegur SCOP

Energiasäästu näitab hooajaline keskmine kasutegur, mida märgitakse lühendiga SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Soojustegur näitab, mitu korda kulutab soojuspump elektrienergiat elekteriküttest vähem sama koguse soojuse andmiseks kindla ajavahemiku vältel (hooaeg ehk kütteperiood). Testitulemuste järgi saavutas kõige parema tulemuse NIBE F1255-16, põrandakütte puhul oli SCOP 4,7 ja radiaatorkütte puhul 3,8. Nõrgima tulemuse saavutas Bosch soojuspump.